Waarom herhalen we disfunctionele, pijnlijke relatiepatronen

Pijnlijke relatiepatronen - Praktlijk Liefdespijn

Als je steeds weer in ingewikkeld, disfunctionele, pijnlijke en ongezonde relatiepatronen terecht komt is er meer aan de hand. Wanneer je bijvoorbeeld merkt dat je weer in een relatie zit waar je niet krijgt wat je emotioneel nodig hebt.

Of je steeds valt op dominante partners die de regie over nemen en jij jezelf weg cijfert en jezelf verliest. Je steeds een emotionele onbereikbare of afstandelijke partner kiest die lijkt op je vader of moeder. Je juist valt op ingewikkelde mannen of vrouwen en gewone, betrouwbare partners maar saai vindt. Of jij altijd de helper of redder bent in een relatie. Dan zijn er dieper liggende redenen waarom je juist tot DIE partners wordt aangetrokken. En terecht komt in een relatie met die ingewikkelde, disfunctionele en/of toxische patronen.

In dit blog beschrijf ik de dieper liggende redenen die dat heeft. Wat die redenen zijn waarom we disfunctionele, ongezonde en pijnlijke patronen herhalen in relaties. Bekeken vanuit psychologisch, emotioneel en relationeel perspectief.


De rol van het onbewuste

Een van de belangrijkste redenen waarom we disfunctionele patronen herhalen in relaties is ons onbewuste. Ons onbewuste is de verzameling van gedachten, gevoelens en herinneringen die we niet bewust kunnen oproepen, maar die onze beslissingen en gedrag sterk beïnvloeden.
Het onbewuste wordt gevormd door onze vroege levenservaringen, opvoeding en culturele invloeden. Deze onbewuste patronen kunnen jouw relaties diepgaand beïnvloeden.


Onbewuste Conditioneringen

Onze vroegere ervaringen en relaties spelen een cruciale rol bij het vormen van jouw overtuigingen en verwachtingen over relaties. Als je in jouw jeugd bijvoorbeeld getuige was van disfunctionele relaties tussen jouw ouders of in het gezin, kun je onbewust de overtuiging ontwikkelen dat conflicten en ongezond gedrag normaal zijn in relaties. Hierdoor kun je disfunctionele patronen herhalen in je eigen relaties zonder het zelfs maar te beseffen.


Onverwerkte Emotionele Bagage

Emotionele bagage uit vorige relaties kan ook een grote rol spelen bij het herhalen van disfunctionele patronen. Als je niet volledig bent geheeld van eerdere pijnlijke ervaringen, kun je onbewust proberen deze pijn te vermijden door soortgelijke situaties te creëren en herhalen. Dit kan leiden tot herhaalde patronen van afwijzing, conflict en teleurstelling.


Laag zelfbeeld en eigenwaarde

Jouw zelfbeeld en eigenwaarde spelen een aanzienlijke rol in de relaties die je aangaat en in stand houdt.
Disfunctionele patronen kunnen vaak worden toegeschreven aan negatieve overtuigingen over jezelf en een laag gevoel van eigenwaarde.

Als jij gelooft dat je niet zoveel liefde, aandacht en waardering verdient, zal je partners aantrekken die je dat ook niet zoveel geven. Wat je gelooft, trek je aan.


We herhalen wat we geloven over onszelf en de liefde

Als je diepgewortelde negatieve overtuigingen hebt over jezelf, zoals het gevoel dat je niet de moeite waard bent of onwaardig voor gezonde liefde, kun je onbewust relaties aantrekken die deze overtuigingen bevestigen.

Je herhaalt de disfunctionele patronen om te bevestigen wat je al over jezelf gelooft, zelfs als die schadelijk is voor ons welzijn.


Angst voor afwijzing

Een laag zelfbeeld kan leiden tot een diepgewortelde angst voor afwijzing. In relaties kan deze angst ervoor zorgen dat je je gaat gedragen op een manier die anderen afstoot of afschrikt, wat vervolgens leidt tot herhaalde afwijzing en teleurstelling.

Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld verlatingsangst. Dat je de ander gaat claimen met de hoop dat de ander je dan de aandacht en bevestiging gaat geven die je nodig hebt.

Je herhaalt de patronen uit angst voor afwijzing. En dat gedrag kan de overtuiging versterken dat je altijd wordt afgewezen als je vraagt om wat je nodig hebt. En dat je niet in staat bent om gezonde liefde en acceptatie te vinden.

Pijnlijke relatiepatronen - Praktlijk Liefdespijn


Vermijding van communicatie

Effectieve communicatie is essentieel voor gezonde relaties. Het herhalen van disfunctionele patronen in relaties kan vaak worden toegeschreven aan communicatieproblemen.

Soms kun je communicatie vermijden over problemen of conflicten omdat je bang bent voor confrontatie of omdat je denkt dat het niet zal leiden tot positieve verandering. Dit vermijdingsgedrag kan leiden tot het herhalen van dezelfde problemen, omdat ze nooit volledig worden aangepakt en opgelost.


Ongezonde Communicatiestijlen

Sommige mensen hebben ongezonde communicatiestijlen aangeleerd, zoals passief-agressief gedrag, manipulatie of defensiviteit. Deze stijlen kunnen leiden tot misverstanden, ruzies en een gebrek aan emotionele verbinding in relaties. Het herhalen van deze patronen kan moeilijk te doorbreken zijn, tenzij we bewust werken aan het ontwikkelen van gezondere communicatievaardigheden.


Behoeften en Verwachtingen

Onze behoeften en verwachtingen in relaties kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het herhalen van disfunctionele patronen. Wanneer je behoeften en verwachtingen groter zijn dat je partner jou kan geven, gaat dit spanningen geven.


Onrealistische Verwachtingen

Sommigen hebben onrealistische verwachtingen van wat een relatie ons zou moeten bieden. Vooral bij bindingsangst zie ik dat. Mensen met bindingsangst hebben hele hoge en onrealistische verwachtingen, waar geen enkele partner aan kan voldoen. Als die verwachtingen niet worden vervuld, kun je gefrustreerd raken en dezelfde patronen herhalen in verschillende relaties in de hoop dat we uiteindelijk vinden wat we zoeken, maar uiteindelijk steeds weer met lege handen komen te staan.


Onvervulde Behoeften

Onvervulde behoeften in een relatie kunnen leiden tot het herhalen van disfunctionele patronen. Als we bijvoorbeeld behoefte hebben aan emotionele steun en deze behoefte niet wordt vervuld, kunnen we onbewust herhaaldelijk situaties creëren waarin we deze behoefte proberen te vervullen, zelfs als dat leidt tot conflicten of afwijzing.


Angst voor Verandering

De angst voor verandering kan een krachtige drijfveer zijn voor het herhalen van disfunctionele patronen. Zelfs als we ons bewust zijn van de schadelijke aard van bepaalde gedragspatronen, kunnen we aarzelen om te veranderen uit angst voor het onbekende.


Wat bekend is trek je aan

Mensen hebben vaak de neiging om vast te houden aan bekende patronen, zelfs als ze schadelijk zijn, omdat het bekende comfortabel aanvoelt.

Verandering kan eng en onzeker zijn, zelfs als het ten goede zou komen aan onze relaties. Deze angst voor verandering kan ons gevangen houden in disfunctionele cycli.

Het herhalen van disfunctionele patronen in relaties is een complex fenomeen dat voortkomt uit een verschillende factoren. De rol van het onbewuste is groot. Je eigen zelfbeeld, jouw eigenwaarde, de manier van communicatie die je geleerd hebt, jouw eigen behoeften en verwachtingen en de angst voor verandering kan allemaal invloed hebben.


Hoe kun je loskomen uit ongezonde en disfunctionele relatiepatronen?

Begrijpen waarom je de patronen herhaalt, is een belangrijke stap naar het doorbreken van deze cycli en het creëren van gezondere relaties.

Het is essentieel om bewustzijn te ontwikkelen over jouw eigen gedragspatronen en problemen. Het begint bij het krijgen van de juiste inzichten.
En leren welke stappen nodig zijn om de ongewenste patronen te doorbreken.

Heel oude wonden en onverwerkte gevoelens en emoties zodat die niet meer tussen jou en de ander in staan.

Leer nieuw gedrag en vaardigheden die je helpen op een gezondere manier in relaties te staan. En te kiezen voor jezelf in plaats van je te richten op wat de ander van jou verlangt of nodig heeft.

Wij hebben 2 verschillende manieren waarop je concreet kunt werken aan het krijgen van een gezondere relatie met jezelf en de ander.

We hebben een online programma waarbij je zelf werkt aan het doorbreken van patronen.

En we bieden persoonlijke therapie en begeleiding waarbij je 1 op 1 wordt begeleidt bij het doorbreken van patronen en het oplossen van jouw problemen met jezelf en in en rondom liefdesrelaties.

Het doorbreken van disfunctionele patronen in relaties vereist tijd, inspanning en zelfcompassie, maar het is enorm de moeite waard om te streven naar gezondere, gelukkigere en bevredigende relaties in je leven.

Meer lezen of echt jouw problemen oplossen?
Lees meer hieronder.

E-book Liefdespijn

Digitaal boek

Van liefdespijn
naar liefdesgeluk

Coaching en Therapie 1 op 1 Liefdespijn

Therapie

Persoonlijke therapie en begeleiding op maat

Online programma stop liefdespijn

Online programma

Zelf werken aan 
heling en herstel