7 manieren waarop verlatingsangst je relatie beïnvloed

7 manieren waarop verlatingsangst je relatie beinvloed

Het hebben van verlatingsangst in een liefdesrelatie kan een enorme impact hebben op het welzijn en de dynamiek van de relatie. Het hebben van verlatingsangst als volwassene kan een verwoestende tol eisen in romantische relaties.

Terwijl anderen de warmte en veiligheid van liefde ervaren, wordt iemand met verlatingsangst geconfronteerd met een constante stroom van angst en onzekerheid. Verlatingsangst is een emotionele last die iemand met zich meedraagt en die verschillende uitdagingen met zich meebrengt.

Hieronder beschrijf ik 7 manieren waarop verlatingsangst je relatie beïnvloed.

Intense angst in de steek gelaten te worden

Verlatingsangst wordt gekenmerkt door een diepgewortelde angst om door de partner verlaten te worden. Deze angst kan constant aanwezig zijn en zorgen voor een constante alertheid op tekenen van dreigende scheiding.

Het kan leiden tot een voortdurende behoefte aan geruststelling en bevestiging van de partner, waardoor de relatie onder druk komt te staan.

Het kan voor de partner te veel worden om steeds die geruststelling en bevestiging te moeten geven. En de continu voelbare onderstroom kan als onprettig en onvrij worden ervaren door de partner.


Overmatige jaloezie en controle

Verlatingsangst kan leiden tot intense jaloezie en een verlangen om de partner voortdurend in de gaten te houden. Bijvoorbeeld door steeds te checken waar de ander is, wat hij of zij doet en met wie. Het controleren van zijn of haar telefoon en social media kanalen.

De angst om bedrogen te worden of vervangen te worden door iemand anders kan leiden tot obsessieve gedachten, constante controle en een gebrek aan vertrouwen in de partner. Dit levert heel veel spanning op bij de verlatingsangstige maar het kan ook erg verstikkend zijn voor de partner. En de relatie onder druk zetten.

verlatingsangst - vrouw checkt telefoon


Afhankelijkheid en angst voor autonomie

Mensen met verlatingsangst hebben vaak de neiging om zich te hechten aan hun partner en zich emotioneel afhankelijk te voelen.

En ze kiezen vaak partners die juist emotioneel heel onafhankelijk lijken. En emotioneel onbeschikbaar.

Ze kunnen moeite hebben om tijd alleen door te brengen of zelfstandig beslissingen te nemen, uit angst dat het de relatie kan schaden. Deze angst voor autonomie kan zorgen voor een verstoring van de persoonlijke groei en kan de relatie belemmeren.


Emotionele uitputting

Verlatingsangst kan leiden tot een constante emotionele belasting, zowel voor de persoon met verlatingsangst als voor de partner.

De voortdurende behoefte aan geruststelling, de angst voor scheiding en de negatieve gedachten en zorgen kunnen mentaal en emotioneel uitputtend zijn. Dit kan leiden tot spanningen, conflicten en vermoeidheid in de relatie.


Ongezonde hechtingspatronen

Mensen met verlatingsangst kunnen ongezonde hechtingspatronen ontwikkelen als gevolg van hun angst. Ze kunnen geneigd zijn om zich vast te klampen aan de partner, zich overmatig aan te passen om de relatie te behouden en hun eigen behoeften te verwaarlozen. Dit kan leiden tot een ongelijkwaardige dynamiek waarin de persoon met verlatingsangst zichzelf verliest en de partner zich beperkt voelt.


Angst voor conflicten en verlatingsdreiging

Mensen met verlatingsangst kunnen een intense angst hebben voor conflicten in de relatie, uit angst dat het de relatie kan beschadigen en uiteindelijk tot verlating kan leiden.

Deze angst kan leiden tot het vermijden van confrontaties, het onderdrukken van emoties en het onvermogen om op een gezonde manier problemen op.


Codependentie

In 99% van de gevallen is er sprake van codependentie bij verlatingsangst. Dat wil zeggen een sterke afhankelijk van de waardering en bevestiging van anderen en het belang van de ander, boven het eigenbelang plaatsen. En bij codependentie is er sprake van aanpassings- en pleasegedrag.

Hoe ga je met verlatingsangst om?

Het omgaan met verlatingsangst in een relatie vereist een zorgvuldige en evenwichtige aanpak.

Gezonde en evenwichtige communicatie is essentieel, waarbij beide partners openlijk en eerlijk hun angsten en behoeften bespreken.

Het oplossen van verlatingsangst vraagt om een hele specifieke en gerichte aanpak.
De meeste psychologen hebben te weinig kennis van behandeling van verlatingsangst.

Het is aan te raden hulp te zoeken bij iemand die helemaal gespecialiseerd is in de problematiek van verlatingsangst.

Praktijk Liefdespijn biedt een online programma waar de verlatingsangstige zelf kan werken aan de problematiek en onderliggende thema ‘s.

En er is een traject voor persoonlijke therapie en begeleiding. Waar er 1 op 1, exclusieve en persoonlijke hulp en begeleiding op maat wordt geboden.

Meer lezen of echt jouw problemen oplossen?
Lees meer hieronder.

E-book Liefdespijn

Digitaal boek

Van liefdespijn
naar liefdesgeluk

Coaching en Therapie 1 op 1 Liefdespijn

Therapie

Persoonlijke therapie en begeleiding op maat

Online programma stop liefdespijn

Online programma

Zelf werken aan 
heling en herstel